Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Aan de afhandeling van deze faillissementen is tot op heden ca.

Faillissement Verkoop Woonhuis Aan de afhandeling van deze faillissementen is tot op heden ca. Huurovereenkomsten liepen deels via de Stichting Solide Baan. In de afgelopen periode veel tijd besteed aan de verkoop van de activa. De Telegraaf-i wordt het best bekeken met Netscape Navigator, Netscape Communicator of Microsoft Internet Explorer. Met betrekking tot de tweede reden is niet alles duidelijk. Alle overschrijvingen werden gedaan door mevrouw Wasch. In veel gevallen waren er lopende procedures tegen de verschillende vennootschappen. Met die wetenschap zal de koper bij zijn bod beslist rekening houden. De saldi op verschillende bankrekeningen zijn opgevraagd.

De eigenaar van het onroerend goed heeft het recht het onderpand te verhuren. Deze wetenschap is voor de financier van groot belang. Zowel het onroerend goed als de inventaris is verkocht. In de administratie zijn geen betalingen aangetroffen. Baan, die de panden weer doorverhuurde aan de verschillende vennootschappen. Twee weken geleden viel het doek voor de vice-voorzitter van Volendam. Hoe die verrekening in zijn werk ging moet nog onderzocht worden. Met twee balkons boven elkaar en uitzicht op de jachthaven. Met betrekking tot de huur is nog niet alles duidelijk. Op het kadaster staat dat recht echter nog steeds ingeschreven. Verder zijn er talrijke vorderingen ingediend door of namens ex personeelsleden.

In aanmerking nemende de vorderingen van boedelcrediteuren en de hoog preferente schuldeisers ligt het niet in de lijn der verwachting dat aan concurrente crediteuren een uitkering gedaan kan worden. Thans zijn door de curator en zijn kantoorgenoten ongeveer 317 uren besteed.