Schuldeisers

Hoe je ze te vriend ťn buiten de deur houdt!

schulden
Aan de basis van elke vennootschap ligt een contract.

Ondernemingen voor verzekeringen, hypothecair krediet en kapitalisatie, alsook wisselagenten. Deze statuten worden later door de notaris opgenomen in een authentieke akte. Hier spreekt men dus van een beperkte aansprakelijkheid. Verplichting tot het opmaken van een interne jaarrekening, volgens vrij schema. Dit betekent dat de mogelijkheden om de aandelen over te dragen, beperkt zijn.

Years evenly divisible by four are normally leap years, except for. De huur is voor deze laatste een aftrekbare bedrijfsuitgave. Alleen de werkende vennoot is met zijn vermogen onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden en verliezen van de onderneming. Het opmaken van een jaarrekening volgens volledig of verkort schema overeenkomstig de bepalingen van bovenvermeld KB.