Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Aan de berekening kunnen geen rechten worden ontleend.

Aflossing Berekening Bij het afsluiten van uw hypotheek spreken we de wijze van aflossing af. Met deze akte kunt direct beslag laten leggen op eigendommen van debiteur. De contantewaarde berekening vindt plaats tegen de waarde op de dag dat betaling geschiedt. Omzetting van uw lening van een vaste rente naar een maandvariabele rente kan uitsluitend in het laatste jaar van de rentevastheid. Vervroegde aflossingen komen in mindering op de laatste verplichte aflossingstermijn, daarna op de voorlaatste en zo vervolgens. Graag rekenen wij voor u uit wat uw maximale leningscapaciteit en de maandelijkse lasten zijn. Aan de berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de berekening stellen we een maand op 30 dagen, een kwartaal op 90 dagen, een halfjaar op 180 dagen en een jaar op 360 dagen. De lening is van de zijde van de geldnemer aflosbaar met inachtneming van het gestelde in artikel 6 van deze overeenkomst. Omzetting van uw lening van een maandvariabele rente naar een vaste rente is altijd mogelijk. Indien aflossing geschiedt op basis van een aflossingsnota, de dag waartegen deze aflossingsnota wordt opgemaakt en aan u wordt verstrekt.

Het is de geldnemer gedurende enig overeengekomen rentevaste periode toegestaan boven de verplichte aflossing, een extra bedrag te betalen ter gehele of gedeeltelijke delging van het saldo van de alsdan uitstaande hoofdsom. We zijn onder de 34 gedoken zie Schuldenmeter en hoewel dat natuurlijk op het grote geheel niet veel voorstelt, stimuleert het wel om door te gaan. Geen extra rente wegens extra aflossing is verschuldigd, indien algeheel wordt afgelost op de werkdag volgende op de dag waarop enig overeengekomen rentevaste periode ten einde loopt. Ik wacht de offertes af en dan maar eens goed puzzelen, maar wat we nu betalen is natuurlijk belachelijk, zo schiet het niet op met die Schuldenmeter. Met huidige rente wordt bedoeld het voor de lening geldende rentepercentage. Omzetting van uw lening van een vaste rente naar een maandvariabele rente kan uitsluitend in het laatste jaar van de rentevaste periode. Een maand voor het einde van uw rentevaste periode ontvangt u een brief met het rentepercentage voor de nieuwe periode. Natuurlijk komt zoiets weer op zaterdag en kan ik pas maandag om uitleg vragen zucht zucht zucht. We kunnen u dan vragen de verkoopopbrengst af te lossen op uw hypotheek. En als de tijd daar is praten we natuurlijk graag met u over een passende financiering voor de woning. Als u een deel van uw grond verkoopt, heeft dit invloed op de waarde van uw woning.