Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Aan deze onzekerheid is inmiddels een einde gekomen.

Lening Aan Kind Naast het hierboven aangegeven fiscaal voordeel komt ook nog het feit dat een papieren schenking de schenker de mogelijkheid biedt om, gedurende diens leven, een maximale controle te blijven behouden over het geschonken vermogen. Met een beetje hulp komt een eigen huis snel dichterbij. En bij reguliere leningen bij geldverstrekkers zonder onderpand betaal je ook een hogere rente, dus is het gerechtvaardigd. Als het gaat om het inbrengen van eigen middelen in de eigen woning, ik ben er geen voorstander van, met name vanuit het bekende fiscale oogpunt. Advies over Automatisch sparen, vergelijk de spaarrekeningen.

Tot die tijd hou je echter dan wel de flexibiliteit. Geen andere woning in volle eigendom of vruchtgebruik hebben. Die grens is afhankelijk van hoe groot het gezin is. Stop je het nu eenmaal in stenen, dan is de enige mogelijkheid om het ongestraft vrij te krijgen;huis verkopen en niet opnieuw kopen. Hoe lager je inkomen en hoe groter je gezin, des te voordeliger wordt ze. Geen inkomensvoorwaarde en geen maximaal kadastraal inkomen van de woning. Met ingang van 1 januari 2003 zijn de wettelijke bepalingen voor schenkingen gewijzigd. Bij een openbare verkoop kan je geen opschortende voorwaarden in de overeenkomst opnemen.

De verkoopwaarde en de grootte van de woning moeten onder een bepaalde grens blijven. Tot slot dient de woning ook verzekerd te zijn tegen brand. Volle eigenaar worden van de woning waarvoor geleend wordt. Geen volle eigenaar of volledig vruchtgebruiker zijn van een andere woning dan waarvoor geleend wordt. Elke emancipatie heeft provocerende voorlopers nodig. Het is altijd prettig als je zo min mogelijk afhankelijk bent van een bank, ook als het gaat om verplichte vermogensopbouw bij een hypotheek. Ook deze zijn afhankelijk van het bedrag dat je leent. Kortom, niets dan warme gevoelens in een guur seizoen.