Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
Aan dit bureau komt de beslissing toe al dan niet rechtsbijstand te verlenen.

Met deze verzekering achter de hand krijg je rechtsbijstand en draai je bovendien niet zélf op voor de kosten. Hof, het Hof toch een advocaat bij het hof zou moeten aanwijzen. Aan dit bureau komt de beslissing toe al dan niet rechtsbijstand te verlenen. Cassatie vereist is, ook geen advocaat wordt aangewezen. De vereiste wettelijke en reglementaire bepalingen voor het opstellen van het modelcontract zullen worden uitgewerkt, zodat ze op 1 januari 2007 van kracht kunnen worden.

De wet heeft de criteria van het onvermogen niet nader gepreciseerd. Komt het tot een proces, dan moet er alleszins een advocaat betaald worden. Juridische verdediging als automobilist maar ook als voetganger, fietser of gebruiker van eender welk transportmiddel. Gerechtelijk Wetboek lijkt toepasselijk op het Hof van Cassatie. Voor de gefailleerde geldt een specifieke regeling.

Hof van Cassatie die in elk geval het hoger vermelde advies geeft. Deze termijn is nodig om de partijen te kunnen oproepen. Die advocaat draagt aldus bij tot een onmisbare selectie. Dit is in zekere mate onvermijdelijk maar verdient wel een bijzondere aandacht.