Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Advocaten zijn immers gebonden aan het beroepsgeheim.

Online Advocaten Lijst met advocaten die optreden als bemiddelaar in familiezaken. Het dossier wordt pas opgestart na bevestiging en storting van een provisie. De Orde van Advocaten is samengesteld uit alle advocaten van het arrondissement Leuven. Op aanvraag kunt een volledige referentielijst bekomen. Daarnaast zijn er ook nog een aantal speciale lijsten, waarin niet noodzakelijk alle advocaten opgenomen zijn. Pas wanneer je de uiteindelijke documenten wil afdrukken, dien je 595 euro te betalen. Advocaten zijn immers gebonden aan het beroepsgeheim.