Schuldeisers

Hoe je ze te vriend ťn buiten de deur houdt!

schulden
Algemene dienstverlening bejaardenzorg en budgetbegeleiding.

Budgetbegeleiding Bij budgetbegeleiding behoudt de cliŽnt zijn eigen inkomsten en wordt het uitgavenpatroon met de maatschappelijk werker besproken. Deze dienst legt zich specifiek toe op het budgetbeheer en de begeleiding voor mensen die moeilijkheden hebben met het beheer van hun budget. Schuldbemiddeling gaat meestal samen met budgetbeheer soms met budgetbegeleiding. Dit is een vorm van hulpverlening aan mensen met financiŽle problemen. Algemene dienstverlening bejaardenzorg en budgetbegeleiding. Daardoor moet hij in staat worden in de toekomst zijn financiŽle zaken zelfstandig te regelen.

Algemene dienstverlening, budgetbegeleiding en opvang Vreemdelingen. De rechter oordeelt of de cliŽnt zich bevindt in een toestand van overmatige schuldenlast. Bij budgetbegeleiding geeft de maatschappelijk werker bijstand om de eigen financiŽle toestand onder controle te krijgen en te houden. De maatschappelijk assistent staat in voor de inkomsten, voor de betaling van de vaste kosten en de afbetaling van de schulden. Bij budgetbegeleiding zal de maatschappelijk assistente een inventaris maken van al je inkomsten en uitgaven, waaronder eventuele schulden.

Mogelijks heeft u geen schulden, maar ondervindt u moeilijkheden de vaste kosten te betalen en dient u telkens opnieuw de eindjes aan elkaar te knopen. Wij worden automatisch op de hoogte gebracht van deze fout. De sociale dienst beschikt over een uitgebreide documentatie waardoor ze in staat is u de nodige inlichtingen te bezorgen over een hele reeks instellingen en diensten. Alle hulp die geboden wordt, is gebaseerd op volledige medewerking en berust op een vlotte en eerlijke samenwerking. De schuldenaar moet er alles voor doen om binnen zijn mogelijkheden een zo groot mogelijk inkomen te verwerven en te behouden gedurende de hele duur van de regeling. Hulp bij het invullen van administratieve documenten. Indien dit het geval is, wijst de rechter een schuldbemiddelaar advocaat, deurwaarder, notaris, OCMW, CAW aan die de inkomsten van de cliŽnt beheert.