Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Alle begrippen over zakelijke lease. Kieskrediet vertelt het U.

Zakelijke Lening De statuten van uw vereniging of stichting staan de aanschaf van onroerende goederen en de bijbehorende financiering toe. Biedt een pakket bankdiensten voor de particuliere klant. De Postbank toetst uw kredietwaardigheid onder andere bij het Bureau Krediet Registratie in Tiel. Samen bekijken we de mogelijkheden voor uw bedrijf. Richt zich op bedrijven en vermogende particulieren. Werkzaam als bankier voor de openbare sector, als bankverzekeraar voor particulieren en ondernemingen en op het gebied van private banking en vermogensbeheer.

Aan de hand van het actuele rentepercentage wordt berekend welk bedrag u per maand betaalt aan aflossing. Economische eigenaar is diegene die het risico draagt voor de waarde van het goed. Denk hierbij aan een bedrijfswagen, machine of andere direct aanwijsbare objecten. De huurder is geen economisch en geen juridisch eigenaar.

Landelijk vertegenwoordigde bank met een regionaal karakter. Als zekerheid voor het krediet geldt een eerste hypothecaire inschrijving op het te financieren pand. Wilt u aflossen per jaar of per maand? Of lost u het liefst aan het einde van de looptijd af? U kiest welke aflossingsvorm het beste bij uw situatie past. Juridische eigenaar is diegene die over het goed kan beschikken.