Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Als een boot gezamenlijk eigendom is, kan deze op meerdere namen verzekerd worden.

Boot Verzekeringen Als een boot gezamenlijk eigendom is, kan deze op meerdere namen verzekerd worden. Voor al uw vragen over een openstaande premie, een ontvangen herinnering, een betaling die door u is gedaan of is ontvangen van ons. Voor al uw vragen over bestaande schades en meldingen van nieuwe schades. Vragen over uw betalingsregeling of wanneer u een nieuw bank-of gironummer wenst door te geven.