Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Als kinderen 18 jaar worden vallen vrolijke folders op de mat.

Lening Kinderen Ik vind wel dat bijvoorbeeld studenten die hun studie binnen de gestelde termijn met zeer goede resultaten afsluiten, daarvoor beloond mogen worden door een gedeeltelijke kwijtschelding van hun studieschuld. Naast het hierboven aangegeven fiscaal voordeel komt ook nog het feit dat een papieren schenking de schenker de mogelijkheid biedt om, gedurende diens leven, een maximale controle te blijven behouden over het geschonken vermogen. Tenslotte blijven de ouders, ook na de papieren schenking, volledig bevoegd om over hun vermogen te beschikken. Uiteraard hoeft het niet per definitie een ouder te zijn die de helpende hand biedt; dat kan ook een ander familielid, een kennis of een bedrijf zijn. De nieuwe normen in hypothekenland verkleinen de mogelijkheden steeds meer; bovendien zien we op dit moment de rente gestaag stijgen en ook dat leidt tot lagere verstrekkingen.

Hoe een dergelijke oplossing ingekleed moet worden, is volledig afhankelijk van de situatie en de wensen van de klanten. Een adviseur die U op beide terreinen van dienst kan zijn, heeft dan ook een stapje voor.