Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
Als u gaat werken behoudt u vijf jaar lang uw recht op een Wajong-uitkering.

Uitkering Er moet geen uitsluitingsgrond van toepassing zijn, bijv. Uw werkgever kan u dan tijdelijk minder dan het minimumloon betalen. Ook wanneer u na verloop van tijd volledig arbeidsgeschikt wordt bevonden, blijft uw aanspraak op de permanente no-riskpolis gelden. Ook schaft het kabinet de WAO-boete af voor bedrijven waarvan veel werknemers arbeidsongeschikt raken. Of doordat u samenleeft met een partner zonder inkomen. Vijf vragen over het nieuws van de afgelopen 24 uur.

De aanvraag doet u bij het Centrum Werk en Inkomen Zuid-Kennemerland CWI. Alle hogere bijverdiensten worden volledig van de toeslag afgetrokken. Voor een aanvulling op grond van de Toeslagenwet of informatie hierover kunt u terecht bij het UWV. Daardoor gaan alle bedrijven vanaf 2008 dezelfde WAO-premie betalen. In Duitsland hebben ze een soortgelijke verandering.

Heeft u een nieuwstip of een mooie nieuwsfoto? Mail RTLNieuws. Aldus vastgesteld in de vergadering van het College van Bestuur d.