Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Als u geen testament opmaakt, dan zijn uw naaste verwanten uw erfgenamen.

Testament Als u geen testament opmaakt, dan zijn uw naaste verwanten uw erfgenamen. Wie dat precies zijn en wat elk van hen precies erft, is wettelijk bepaald. Bij testament kunt u bepaalde erfgenamen een groter erfdeel toekennen, of een deel van uw nalatenschap toewijzen aan andere personen. Onroerende goederen worden meestal verkocht en de opbrengst van de verkoop wordt door de organisatie aangewend om haar doelstellingen te verwezenlijken.

Hierbij schenkt de testamentmaker een deel van zijn bezittingen aan een organisatie, zoals bijvoorbeeld alle roerende goederen, een derde van de onroerende goederen, een percentage van het totale vermogen. Om in het erfrecht uw weg te vinden, moet u zich houden aan tal van regels en procedures. Een handgeschreven holografisch testament dat door u eigenhandig geschreven, gedateerd en getekend wordt. Colleges bijwonen en notities nemen, kritische bemerkingen formuleren en de reflectie van andere studenten stimuleren door het stellen van vragen. Een notarieel testament wordt door u gedicteerd en door de notaris neergeschreven. Wie geen wettelijke erfgenamen heeft, kan bij zijn overlijden al zijn bezittingen overmaken aan een humanitaire organisatie. Als u niet aan alle regels voldoet, kan uw testament tot discussie leiden.