Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
Als u over deze brief of andere zaken vragen heeft, helpen we u graag.

Deze brief kunt uzelf versturen of wij versturen deze brief voor u. In principe ben jij verantwoordelijk voor betaling, dat is jouw deel van het contract. Wilt u nog een laatste mogelijkheid openen, voordat u een vordering uit handen geeft? Met onze dienstenlijn "Pré-Incasso Services", krijgt uw debiteur nog de kans om zonder incassokosten te betalen. Indien een incassant zonder een ondertekende machtiging van de rekeninghouder bedragen afschrijft, ligt het financiële risico bij de bank. Als u over deze brief of andere zaken vragen heeft, helpen we u graag. Alle overblijflijsten worden gedurende het lopende schooljaar bewaard.

Indien u vragen heeft over deze brief, dan kunt u ons op werkdagen telefonisch bereiken van 8. Maak daarom gebruik van deze gelegenheid en voorkom gerechtelijke stappen, met de daaraan verbonden kosten, door de rekening ten spoedigste te voldoen. Zijn er mensen die iets soortgelijks meemaken? en hoe moet ik hiermee omgaan? Ik weet niet eens waarvoor ik moet betalen en ben al zeker niet van plan 37 euro incassokosten te betalen van een rekening die ik nooit heb gezien. Blijft u ook nu met betaling in gebreke, dan zullen wij onze opdrachtgever adviseren rechtsmaatregelen tegen u te treffen. De overblijfcommissie heeft een eigen girorekening bij de Postbank. Het betreft hier een levering van Vodaphone van een telefoon met ongetwjfeld een belpakket of een abonnemet voor zakelijk gebruik. Wegens persoonlijke omstandigheden heb ik het bedrijf weer afgestaan inclusief telefoon.

De enige manier om het bovenstaande te voorkomen, is betaling van het openstaande bedrag ad fl. De deurwaarder kan niet uw hele loon of uitkering in beslag nemen. Het is verstandig om, als u het niet eens bent met de schuld, zo snel mogelijk schriftelijk te reageren. Natuurlijk heeft u nog de mogelijkheid om zelf het overblijfgeld over te maken. Vraag altijd om een specificatie van de schuld en apart van de kosten. Contante betaliung behoort niet tot de mogelijkheden. Een geldige gebruikersnaam en wachtwoord zijn nodig om hier een bericht te posten.