Schuldeisers

Hoe je ze te vriend ťn buiten de deur houdt!

schulden
Als u over vermogen beschikt, kunnen wij geen kwijtschelding verlenen.

Kwijtschelding De aanvrager moet een inkomen hebben op of vlak boven het bijstandsniveau om voor kwijtschelding of vermindering in aanmerking te komen. De periode waarbinnen de tegemoetkoming geldt, wordt vastgesteld. Per november van dat 4e jaar kun je in aanmerking komen voor kwijtschelding. De schenking is gedaan en aangewend ten algemenen nutte. Als u over vermogen beschikt, kunnen wij geen kwijtschelding verlenen. De eerste termijn wordt uitgekeerd voordat de periode is verstreken. Een kwijtschelding of vermindering gemeentelijke heffingen is een gedeeltelijke ontheffing van de betaling van de gemeentelijke heffingen. Studenten die meer dan duizend gulden op hun spaarrekening hebben, komen niet meer in aanmerking te komen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. De aanvrager ontvangt een afwijzingsbrief waarin de afwijzing wordt gemotiveerd.

De looptijd van de termijnen is maximaal vijf jaren. Gebeurt dit niet dan wordt de aanvraag niet ontvankelijk verklaard en niet in behandeling genomen. Stukken waarmee de juistheid van de financiŽle gegevens kan worden aangetoond, zoals bijvoorbeeld een kopie van een bankafschrift. Schenking aan instelling voor bekostiging medische hulp. Nadat de aanvraag is ingediend, controleert de gemeente of de gegevens correct en compleet zijn. De uitkeringsgegevens worden gecontroleerd via proefstroken van de afdeling Publiekszaken. Voor een tegemoetkoming gelden de volgende aanvullende voorwaarden. Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst. Heeft u niet genoeg geld om een belastingaanslag van de gemeente te betalen? Dan kan het bedrag mogelijk worden kwijtgescholden. Periode waarvoor de tegemoetkoming wordt verleend4.