Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
Als uw bedrijf eenmaal van de grond is, is deskundige begeleiding vaak gewenst.

Lening Bedrijf Het zegt iets over het risico dat je bereid bent te nemen en over het vertrouwen dat je hebt in het slagen van je bedrijf. De looptijd is afhankelijk van de aard van het te financieren object. Uitkeringsgerechtigden die een eigen bedrijf willen starten, kunnen voor de financiering ook bij de Sociale Dienst van hun gemeente aankloppen. Helaas heb ik geen onderpand, ik hoop dat er iemand is die mij wil helpen. Leningen hebben een afgesproken looptijd, met vaste aflossingen en rente per maand. Vanzelfsprekend blijft u wel aansprakelijk voor het door u geleende bedrag.

Een eigen bedrijf is vaak een bewuste keuze voor het realiseren van een droom. Vaak moet al snel een beroep gedaan worden op de deskundigheid van anderen. Dat wil zeggen dat uw inkomen uit het bedrijf, eventueel aangevuld met andere inkomsten, voldoende oplevert voor u en uw gezin en voor de instandhouding van uw bedrijf. Voor veel startende ondernemers is de financiële kant van hun onderneming min of meer een ‘black box’. Bent u in het bezit van een bedrijfspand of woonhuis, dan kunt u de eventuele overwaarde van dit pand, of beide panden, gebruiken om extra werkkapitaal te krijgen. Bij een overeenkomst van huurkoop verplicht de huurkoper zich de koopsom in termijnen te voldoen en wordt hij eigenaar na betaling van de laatste termijn. Zeer voordelige leningen waardoor een droomauto ook binnen uw mogelijkheden ligt.

Het starten van een eigen bedrijf blijkt soms een betere manier om weer aan de slag te komen dan een functie in loondienst. Ik wil normaal aflossen met eventueel een hogere rente. Om in aanmerking te komen voor een starterskrediet moet u een bedrijfsplan schrijven. Bij operational lease is veel meer sprake van huur en verhuur. En onder bepaalde voorwaarden kunnen mensen met een uitkering een lening krijgen bij de Gemeentelijke Sociale Dienst. Ook de buurgemeenten Ouder Amstel, Amstelveen en Diemen worden bediend.

Grotere objecten, zoals machines of een wagenpark, kunnen als onderpand dienen voor een lening. In dit plan omschrijft u wat voor product of dienst u wilt gaan leveren en wat voor activiteiten hiervoor nodig zijn. Leasing is een vorm van korte tot middellange 1-5 jaar financiering van bedrijfsgoederen. Mail mij met je telefoonnummer dan neem ik kontakt op.