Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
Artikel 9 regelt alle aspecten van de schuldbemiddeling.

Dwangbevel Schuld Regelen Particulieren Hoofdstuk IV, artikel 24, wordt gewijzigd als volgt. Zie ook artikel 28 § 1, vijfde lid, van deze leidraad. Veel VVE's blijken echter nog steeds geen actie ondernomen te hebben. Hoofdstuk VI, artikel 35, wordt gewijzigd als volgt. In § 7, tweede lid, eerste en enige volzin, wordt "f 5. Op drukbezochte locaties worden cameracontroles gehouden.

In § 1, lid 14, voorlaatste volzin, vervalt "burgerlijk". De inspecteur gaf het bedrag ambtshalve terug, maar zonder rente. Hoofdstuk IV, artikel 25, wordt gewijzigd als volgt. Paragraaf 1, Inleidende opmerkingen, wordt gewijzigd als volgt. Artiesten die voor de loonbelasting onder de artiestenregeling vallen, hoeven geen omzetbelasting in rekening te brengen. Naheffing auto van de zaak 2De 500 kilometergrens bij een auto van de zaak geldt per persoon, per kalenderjaar. In § 4, tweede lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht.

Wat een en ander voor praktische gevolgen heeft, die nog dit jaar actie vereisen, zullen we u tijdig laten weten. Ambtshalve teruggave mét renteDe fiscus moet ook rente vergoeden over een ambtshalve aanvullende teruggaaf omzetbelasting. Hoofdstuk VI, artikel 38, wordt gewijzigd als volgt. Hoofdstuk III, artikel 17, § 1, wordt gewijzigd als volgt. In § 2, lid 16, worden de volgende wijzigingen aangebracht. In § 1, tweede lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht. In § 2, lid 15, eerste en enige volzin, wordt "f 2.

Voor het resterende bedrag blijft het uitstel doorlopen. In § 4, eerste lid, vierde en negende volzin, wordt "f 10. Hoofdstuk VI, artikel 49, wordt gewijzigd als volgt. Hoofdstuk VI, artikel 36, § 5, wordt gewijzigd als volgt. Hoofdstuk VI, artikel 33, § 2, wordt gewijzigd als volgt. Het totale bedrag van de conserverende aanslag bedraagt € 10. In § 2, lid 26, worden de volgende wijzigingen aangebracht. De leiding van de invordering berust steeds in handen van de ontvanger.