Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Automatische incasso is een handige manier van betalen.

Incasso Ze staan vaak in hun recht maar of ze daardoor het recht hebben onbeschoft te zijn of je nog verder in de vernieling te helpen betwijfel ik. Vervolgens kan hij eisen dat de bank uw geld aan hem betaalt. Als wij uw vordering niet binnenkrijgen, betaalt u ook niets. Het is verstandig om, als u het niet eens bent met de schuld, zo snel mogelijk schriftelijk te reageren. We kunnen niet aan een aangegane verplichting voldoen en het is ons niet gelukt met de crediteur iets te regelen.