Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Behoudens een aantal beperkingen is al het materiaal uitleenbaar.

Maximaal Te Lenen Binnen een vastgestelde looptijd met een vaste rente wordt er maandelijks afgelost en rente betaald. In deze special gaan wij in op diverse zaken rondom de creditcard. Verlenging van de leentermijn via internet is mogelijk, indien de leentermijn nog niet verstreken is en het materiaal niet gereserveerd is. In de studiezaal is alleen het gebruik van potloden toegestaan.

Lener = degene op wiens naam materiaal is uitgeleend. De aflossing van een lening kan op verschillende manieren. Bij de berekening is uitgegaan van het allerlaagste tarief dat wij exclusief aan eigen huisbezitters kunnen bieden. Houdt u ook altijd rekening met mogelijke veranderingen in de toekomst. Bij beide abonnementsvormen kunnen er natuurlijk ook boekmaterialen geleend worden.

Inzagepas = bewijs van inschrijving dat nodig is om materiaal te kunnen inzien. Behoudens een aantal beperkingen is al het materiaal uitleenbaar. Huurders kunnen wij andere, zeer voordelige rentes aanbieden.