Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
Belangrijk!Een uitkering is een kwestie van rechten en plichten.

Wet Werk En Bijstand Belangrijk!Een uitkering is een kwestie van rechten en plichten. Een deel van het aanwezige vermogen telt niet mee voor de uitkering. Bewoners van een eigen huis kennen een beperkte vrijstelling.

Vermogen is bijvoorbeeld spaartegoeden, eigen huis, of erfenis. Voor de hoogte van de maandelijkse uitkering zijn landelijke normen vastgesteld.

Alliantie is ook veel informatie te vinden over de WWB.