Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Belgisch geld. Dan kunt u dat nog steeds inruilen bij de Nationale Bank.

Krediet Bank Schenk voldoende aandacht aan het bedrag dat je maandelijks zal moeten terugbetalen en vermijd dat de terugbetaling van het krediet je mogelijkheden te boven zou gaan. Rekenen in euro zal in het begin best moeilijk zijn. De looptijd van het krediet varieert al naargelang de economische levensduur van het materieel en is beperkt tot 10 jaar. Deze investeringen zijn vaak zeer hoog en moeilijk te dragen met eigen liquiditeiten van de activiteit. De rentevoet is altijd vast voor de hele looptijd van het krediet. De loketbediende helpt u met het invullen van de nodige documenten.

Om een automatisch krediet te verkrijgen, dient u sinds minstens 3 maanden over een Postchequerekening te beschikken. Bovendien moet u niet in euro betalen, zolang de frank nog bestaat. De verzekering moet worden gesloten vooraleer de belastingplichtige de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt. Bij leven van de verzekerde wordt er geen kapitaal uitgekeerd. De nieuwe biljetten en munststukken zijn ontworpen door Aalstenaar Luc Luyckx. Deze premie dekt meteen de hele verzekerde periode.

Een verstandige keuze tussen deze twee stelsels vergt meestal een simulatie. Commentaar Bijzondere Overeenkomsten, Kluwer, losbl. De belastingplichtige die zijn premies wil aftrekken moet tegelijkertijd de verzekeringnemer en de verzekerde zijn. Geen extra kosten dus, maar ook gedaan met omrekenen.