Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Bent u uw wachtwoord vergeten, dan kunt u deze hier opvragen.

Kwijtschelding Belastingen En Wsnp Als je het dus nog wel kan missen of nog wat geld in een ouwe sok hebt kan je inderdaad beter maar betalen. Eventuele gelegde beslagen vervallen zodra het voormelde uitstel is verleend. Het risico is wel dat je dan alsnog failliet gaat, maar daar heeft de gemeente ook geen belang bij. Van de schuldeisers wordt verlangd, dat zij finale kwijting verlenen, nadat de schuldenaar gedurende de overeengekomen periode aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Tot de gemeente nog eens een schepje bovenop doet natuurlijk. Alle schuldregelingen door de kredietbanken worden gedaan op basis van gelijkberechtiging van schuldeisers.

Bent u uw wachtwoord vergeten, dan kunt u deze hier opvragen. Indien de kredietbank besluit een schuldregeling op te zetten, informeert zij de schuldenaar en de schuldeisers schriftelijk binnen een termijn van vier weken na het besluit dienaangaande. Dit is een in de praktijk ontwikkelde handelwijze, die geen wettelijke basis heeft. Indien de toepassing van de Gedragscode Schuldregeling door de kredietbank naar de mening van de schuldeiser tot structurele problemen leidt, kan deze een klacht indienen bij het Dagelijks Bestuur van de NVVK.