Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Beslag en een nieuw faillissement zijn dan weer mogelijk.

Faillissement Verkoop Gerechtsdeurwaarder Het Nederlandse tv-winkelbedrijf Tel Sell staat op de rand van een faillissement. Een bewindvoerder is een financieel belangenbehartiger voor meerderjarigen die niet in staat zijn zakelijke belangen te behartigen. Als het bedrijf niet voor donderdag zijn schuld aan de Belastingdienst betaalt, heeft er een openbare verkoop plaats van spullen van de onderneming. Het door middel van een deurwaarder al dan niet met politiehulp iemand dwingen een onroerende zaak te verlaten. Beslag en een nieuw faillissement zijn dan weer mogelijk. Er komen zowel civiele als strafrechterlijke zaken voor. Bijvoorbeeld een aanzegging openbare verkoop van onroerende zaken of een aanzegging tot ontruiming.

Sommige mensen denken dat ze door een faillissement van alle schulden af zijn. Een debiteur is een schuldenaar en is de eiser geld verschuldigd. Een arrest is een ander woord voor een vonnis of een uitspraak. Bij een civiel proces is het een tijdelijke onderbreking. Geschrift waarmee zonder verdere tussenkomst van de rechter een gerechtelijke tenuitvoerlegging plaats kan vinden. Burgerlijk als in tegenstelling tot strafrechtelijk. Een verzameling van documenten en correspondentie van de opdrachtgever en de debiteur.