Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
Bex vindt dat langlopende leningen huizen te duur maken en wil dat niet langer fiscaal aanmoedigen.

Langlopende Lening Geef aan in hoeverre u verwacht dat de criteria die uw bank hanteert bij het verstrekken van leningen aan huishoudens in de komende drie maanden zullen veranderen. Wanneer de ratio positief is, mag men beschouwen dat het bedrijfskapitaal een veiligheidsmarge inbouwt. De onderneming financiert al haar vaste activa door middel van eigen kapitaal en leningen op meer dan een jaar permanente middelen. Volksvertegenwoordiger Stijn Bex Spirit dient een wetsvoorstel in om de fiscale aftrekbaarheid van een hypotheek te beperken tot 30 jaar. Bij de ontbinding van een huwelijk, zij het door scheiding of overlijden, komt nogal wat kijken. De oorspronkelijke index is deze die gekoppeld is aan het tarievenblad dat geldig was op het ogenblijk dat het kredietdossier ingediend wordt.

Betaal je niet elke maand trouw een gedeelte van het geleende bedrag terug plus intresten, dan verkoopt de bank je pand en recupereert ze het geleende bedrag. De ratio’s van het bedrijfskapitaal hebben tot doel te meten op welke manier de aanschaffingen van onroerende goederen worden gefinancierd. In deze situatie worden de vaste activa gedekt gefinancierd door kaiptalen gelend op korte termijn. Het bedrijfskapitaal kan drie verschillende situaties vertonen.

Het aantal stadswachten wordt met 90 verhoogd tot 250. Door een te omvangrijke positieve positie wordt een deel van het kapitaal onproductief. De onderneming is broos en kwetsbaar bij de minste tegenslag. Anderzijds heeft een onderneming met een gering bedrijfskapitaal niet noodzakelijk een krappe kaspositie, indien haar behoeften aan bedrijfskapitaal aan vlottende kapitalen negatief zijn. Maar daarnaast bouwt ze een veiligheidsmarge in die haar toelaat een gedeelte van de voorraden en klantenkrediet te financieren ratio > 1.

Ook andere administratieve sancties worden mogelijk. Aldus dekt een gedeelte van de permanente middelen de vaste vlottende activa evenals een gedeelte van de vaste minimumvoorraad, een minimumkrediet verleend aan de klanten. Er is gelijkheid tussen de kasmiddelen voortvloeiend uit de afschrijving en het terug te betalen bedrag. Het is onlogisch, zelfs tegenstrijdig, enerzijds het verwerven van de woning fiscaal te vergemakkelijken maar anderzijds de overdracht aan de langstlevende op het einde van de rit al te zwaar fiscaal te belasten. De permanente middelen zijn juist voldoende om de vaste activa te dekken zonder een veiligheidsmarge te hebben ratio = 1. Hoe groter het bedrijfskapitaal van een onderneming is, hoe groter de kansen dat haar kasmiddelen toereikend zullen zijn en blijven.