Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Bij Patty is destijds wel degelijk beslag gelegd op kinderspeelgoed.

Beslag Bij Patty is destijds wel degelijk beslag gelegd op kinderspeelgoed. De zakenman zei in verhoren van de politie dat de genoemde transacties geld betroffen dat Endstra nog aan hem verschuldigd was. Op de plaatjes hiernaast zie je hoe de hoefwand beweegt bij een onbeslagen hoef en bij een beslagen hoef. De Belastingdienst heeft inmiddels een claim van ruim veertig miljoen euro bij Paarlberg neergelegd, liet advocaat Meijers eerder weten. De beslagvrije voet wordt verlaagd met de overige inkomsten van de schuldenaar waarop geen beslag ligt.

Beslag en een nieuw faillissement zijn dan weer mogelijk. Tegen de 37 jarige bewoner wordt proces-verbaal opgemaakt. Werkgevers en uitkerende instanties zijn verplicht aan het beslag mee te werken. Als dan later wordt ontkend, dat u gereageerd heeft, moet u dit bewijzen. Na een rechterlijk vonnis dient een deurwaarder te worden ingeschakeld die de werkgever of de uitkerende instantie opdracht geeft beslag te leggen. Wanneer de hoef niet goed bekapt is en de hoef heeft daar vaak een ander idee over dan de hoefsmid dan kan de hoef zichzelf corrigeren. Het leggen van een civielrechtelijk beslag vormt een middel om van een schuldenaar betaling of een andere prestatie te krijgen.