Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Bij beslag is zeker sprake van aflossing van schulden.

Preferente Schulden Indien u aan de voorwaarden voldoet, vraagt de Kredietbank Noord-West de saldi van de schulden op bij de schuldeisers. Als een of meer schuldeisers niet akkoord gaan, gaat de schuldregeling niet door. In de wsnp of schuldregeling krijgen schuldeisers met een wettelijke preferentie een twee keer zo hoge uitkering als de niet preferente schuldeisers. Meestal doet de schuldhulpverlener een aanbod tegen finale kwijting. Afhankelijk van uw omstandigheden en de aard van uw schulden stelt de bank vast of uw schulden kunnen worden betaald door een saneringskrediet of een schuldbemiddeling. Maar ook voor de schuldeisers is deze situatie niet erg rooskleurig.

Bij beslag is zeker sprake van aflossing van schulden. KasboekKomt u vaak geld te kort? Houd dan een tijdje kasboek bij. Iedere schuldeiser krijgt iets, maar sommige meer dan anderen. Vervolgens kunt u beslissen waarop u zou kunnen bezuinigen.

De wet bepaalt, dat voorrang voortvloeit uit pand, hypotheek en voorrecht en andere in de wet aangegeven gronden. Tijdens de schuldsanering stelt de rechter een bewindvoerder aan. Dat geeft een goed beeld van waar uw geld naar toe gaat.