Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
Bij de vereffening kan de curator met veel problemen te maken krijgen.

Faillissement Curator Deze voorlopige surséance van betaling werd bij beschikking van 9 februari 2007 ingetrokken en het faillissement werd uitgesproken met benoeming van mr J. Vaak kunnen niet alle werknemers worden overgenomen. Zestig mensen verliezen hierdoor hun baan, volgens de curator is er weinig hoop op een doorstart van het bedrijf. Leveranciers willen slechts leveren als eerst de oude schuld is betaald. Een soortgelijke oplossing als in een faillissement. Zo eenvoudig als het hier staat, is het bepaald niet. Bestaat nog een toeziend curator en wat is die functie t. Het faillissement is geeindigd middels een vereenvoudigde afdoening per 12 januari 2007. De wettelijke of overeengekomen opzeggingstermijn wordt nagekomen waarbij hoogstens een opzeggingstermijn van zes weken geldt.

Bij de vereffening kan de curator met veel problemen te maken krijgen. Toch lukt het regelmatig om een dergelijk akkoord te bereiken. Het faillissement is bij beschikking van de rechtbank Roermond van 21 februari 2007 opgeheven wegens de toestand van boedel. Beveiligingsbedrijf Correctief in Franeker is failliet. Mede-eigenaar Ad Schuurkes wijt het faillissement aan te hoge personeelskosten. Die moet samen met de schuldenaar de zaken regelen. Aan concurrente crediteuren heeft geen enkele uitbetaling plaatsgevonden. De heer Van den Bovenkamp en mervouw Jeurninck zijn de beide vennoten van de vennootschap onder firma.