Schuldeisers

Hoe je ze te vriend n buiten de deur houdt!

schulden
Bij een openbare verkoop is een andere kostenstructuur van toepassing.

Openbare Verkopen De bankkosten voor een kredietopening zonder de waarborg van een hypotheeklening zijn beperkt tot de door de bank aangerekende dossierkosten. Met de verkoopprijs van een grond of een woning ken je nog de totale kostprijs van je aankoop niet. In dat geval is er geen tussenkomst van een notaris vereist. Om dit alles te voorkomen kan je, als je weet dat je een goede zaak hebt gedaan, in je aankoopakte laten verklaren dat de aankoopprijs lager is dan de venale waarde, en onmiddellijk hoger registratierecht betalen. Als de koper niet tot een minnelijke schikking komt met de fiscus, kan deze een uitgebreide tegenschatting laten uitvoeren en dit kan het registratierecht de hoogte insturen.

De personen die wekelijks een vaste standplaats hebben op de markt zijn verplicht met het college van burgemeester en schepenen een overeenkomst af te sluiten. Na deze maand moeten verwijlintresten betaald worden. Verder geeft het je ook meer garantie naar de technische uitvoering van de woning toe. De belastingplichtige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Een kredietopening is een veel gebruikt type van hypotheeklening, waarbij u de gelegenheid krijgt tot "wederopname van kapitaal". De aanvraag tot afwijking moet bij een ter post aangetekende brief ingediend worden, ten minste 30 werkdagen vr het begin van het aanbod tot verkoop.

In dergelijke gevallen kan een afwijking worden aangevraagd. De fiscus kan van mening zijn dat de overeengekomen prijs niet overeenstemt met de verkoopwaarde of venale waarde. Ze voorziet ook in een aantal opschortende voorwaarden zoals het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning of het verkrijgen van een lening max. Deze dossierkosten zijn niet verschuldigd indien er geen akkoord bekomen wordt. Denk goed na over de ligging van het goed, hoe zit het met de nabijheid of de bereikbaarheid van scholen, winkels; is de aanschaf van een tweede wagen noodzakelijk; probeer een beeld te krijgen van de buren. Zij kunnen overgaan tot de beslaglegging ter bewarende titel van de producten die het voorwerp van de inbreuk uitmaken.

Bij de bijzondere opdrachten worden inboedels, verloren voorwerpen of bromfietsen verkocht. Het is de bedoeling om de situatie van deze woningen, waarvan er in Vlaanderen tientallen duizenden zijn, definitief te regelen met de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen. Heeft de overleden partner echter nog wettige erfgenamen kinderen, ouders,. Informeer je bij je notaris over de juiste modaliteiten van dit speciale beding. Ofwel hebben koper en verkoper dezelfde notaris, ofwel hebben ze beiden een andere. Vergelijking is mogelijk tussen verschillende jaren, alsook in de ruimte gemeente, provincie, .