Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Bij een persoonlijke lening worden afspraken gemaakt.

Lening Belasting Bij 60 maanden bent u gewoon 5 jaar aan het aflossen. Bij een doorlopend krediet is er een kredietlimiet. Dat is het kredietbedrag dat maximaal geleend kan worden. Als u de erfpacht afkoopt, is de afkoopsom niet aftrekbaar. Deze vaste beloning rente is aftrekbaar van de winst. De kans dat het Europese Hof van Justitie desgevraagd deze zogeheten Fokus-uitspraak van het EVA-Hof zal bevestigen is groot. Deelnemingen die in de eerste vijf jaar na aanschaf slecht draaien mogen tijdelijk maximaal tot nihil worden afgewaardeerd.

De rente die u jaarlijks betaalt kunt u maximaal 30 jaar aftrekken. Alleen in een dergelijk geval wordt een fiscaal verlies geaccepteerd. Een tweede hypotheek ook wel Eigen Huis krediet, Woningkrediet of Meerwaarde krediet genoemd is een leenvorm. Deze periodieke betalingen voor erfpacht of opstal zijn aftrekbaar. Sinds enkele jaren is echter een andere bepaling in de wet opgenomen.