Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Bij het opstellen van het aflossingsplan van een lening met constante aflossingen is er een extra kolom met de jaarlijkse termijnen.

Het afronden, zoals je het gewoonlijk gebruikt, gebeurt dus via de functie ROUNDx,0. De interestvoet of rentevoet wordt aangegeven door de grootheid i. Wanneer je een waarde voor fv opgeeft, moet je deze interpreteren als het nog niet terugbetaalde deel op het einde van het laatste jaar. Deze vier functies kunnen handig worden gebruikt om een bepaalde waarde uit een aflossingsplan te verkrijgen zonder het hele aflossingsplan te moeten opstellen. Deze is gelijk aan het ontleende bedrag V0, maar heeft meestal het andere teken. De Line chart geeft vrij duidelijk de wijziging van de rentes aan. Voor de lener neemt de terugbetalingslast dan ook af met de tijd.

Wanneer je de rij voor jaar 0 toevoegt nadat de charts reeds gemaakt zijn, moet je geen aanpassingen uitvoeren. De rentevoet i, geldig voor de duur van een periode in principe een jaar. Er zullen problemen optreden ten gevolge van afrondingen. De notaris is hier goed in thuis en zal u dan ook graag helpen.

De verticale lijnen aan de binnenkant kan je niet op eenvoudige rij met de Borders knoppen aanbrengen. Het definitieve aflossingsplan past in de lengte niet op het scherm. De verschillende methodes kan je het best illustreren aan de hand van een voorbeeld, waarbij je de resultaten numeriek en grafisch vergelijkt. Rijen 8 en 9 bevatten de titels van het eigenlijke aflossingsplan.

Plaats de charts rechts van de tabel in het werkblad. Er bestaan uiteraard verbanden tussen deze functies. Je betaalt dit bedrag samen met de laatste constante termijn terug op het einde van de laatste periode. Wanneer je meerdere Borders knoppen nodig hebt, scheur je de Borders lijst best van de Formatting toolbar af, zodat hij een afzonderlijke drijvende Borders werkbalk vormt.