Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
Bij het sluiten van een lening checkt de bank uw gegevens.

Het is de eerste onderhandse plaatsing van Hunter Douglas in de VS. De rente die u betaalt als u niet op tijd schulden aflost. Liquiditeitenbeheer met als doel kostenbesparing, risicobeperking, hoog rendement op aanwezig geld en minimale kosten van leningen. Omzetten van zwart geld in geld waarover zogenaamd wel belasting is betaald. Een lening waarvan de laatste aflossing veel groter is dan de voorgaande.

Hunter Douglas zal de fondsen aanwenden voor herfinanciering van bestaande leningen en werkkapitaal. Voor veel startende ondernemers is de financiële kant van hun onderneming min of meer een ‘black box’. De inbreng van eigen middelen is ook belangrijk bij het krijgen van leningen. Hiermee kunt u letterlijk op de allerlaatste dag uw belastingen betalen.

Als u de aflossingen van leningen of hypotheken niet meer kunt betalen mag de bank uw spullen verkopen. Vaak moet al snel een beroep gedaan worden op de deskundigheid van anderen. De leningen bevatten geen zekerheden of financiele clausules. De provisie bedraagt meestal een percentage van de leensom. Het bedrag van een lening dat na gedeeltelijke aflossing nog openstaat. Samen met de compensatie voor de inflatie, is dit de marktrente. Lening die verstrekt wordt als u niet genoeg zekerheden hebt.