Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Bij individuele bijzondere bijstand kan getoetst worden of de uitkering is besteed conform het doel waarvoor de uitkering is verstrekt.

Bijzondere Bijstand Een vergoeding voor noodzakelijke kostenvan bestaan die voortvloeien uit bijzondere individuele omstandigheden. Openbaarheid van informatie De informatie is vertrouwelijk. Soms worden derden ingeschakeld voor het geven van advies, bijvoorbeeld medisch adviseurs.