Schuldeisers

Hoe je ze te vriend ťn buiten de deur houdt!

schulden
Bij relatief kleine boedels biedt een curator dit soms onderhands aan.

Boedel Bij grotere of complexe boedels zal een curator in veel gevallen een gespecialiseerd veilinghuis inschakelen. De kantoororganisatie is goedgekeurd en gecertificeerd door de Nederlandse Orde van Advocaten. Behoort bijvoorbeeld een spaarrekening tot de onverdeelde boedel? Dan geeft u uw deel van de spaarrekening aan in box 3 als spaartegoed. Deze gaat tussen een ex-werknemer en een van de curatoren van DAF. Als een notaris de onverdeelde boedel beheert, kunt u hem vragen om een opgaaf van de bedragen die u moet aangeven. Vorig jaar maart lieten de curatoren weten dat obligatiehouders naar schatting 26 miljoen euro tegemoet kunnen zien, ongeveer 38 procent van hun oorspronkelijke inleg. Bij relatief kleine boedels biedt een curator dit soms onderhands aan. Regelmatig bieden curatoren boedels van failliete bedrijven te koop aan. Overige schuldeisers zouden 12,5 miljoen euro terugkrijgen, zo zeiden de curatoren destijds op basis van voorlopige schattingen. Angst en euforie liggen op de beursvloer soms dicht bij elkaar. De erfgenamen of rechthebbenden moeten ieder hun eigen deel van de inkomsten uit de onverdeelde boedel aangeven.

Hoeveel obligatiehouders terugkrijgen, hangt af van een lopende rechtszaak. Volgens de curatoren hangt een eventuele uitkering aan obligatiehouders en overige schuldeisers deels af van een uitspraak in de kwestie. Aangesloten bij de Raad voor Rechtsbijstand, waardoor een overheidssubsidie van toepassing is. FinanciŽle markten laten herstel zien na de noodrenteverlaging door de Federal Reserve. Dat hebben de curatoren rondom het faillissement vrijdag bekendgemaakt.