Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
Bij schuldsanering verstrekt de Gemeentelijke Kredietbank (GKB) te Rotterdam u een saneringskrediet.

Gkb Rotterdam Mathijs heeft in zijn stuk aangetoond, dat Leefbaar Rotterdam, de komende vier jaar, niet alleen het Havenbedrijf dient te reorganiseren, het OBR, maar ook Sociale Zaken en de Gemeentelijke Kredietbank. De schulden per gezin liepen op naar vele duizenden guldens. Binnen twee werkdagen heeft u er de beschikking over. Vul hieronder een domeinnaam in en onze DomeinChecker controleert welk domein nog beschikbaar is. Nee Dick, het is allemaal veel te makkelijk wat je roept. Ook het artikel over het havenbedrijf gelezen vandaag? Men heeft het vier jaar lang laten liggen Dick.

Ik zie dagelijks de gevolgen van het desfunctioneren van de schuldsanering. Je mag daar best ook kritisch op zijn, maar dan moet je ook eerlijk en transparant zijn over de rol van andere partijen en zeker over wat het college de afgelopen jaren gepresteerd heeft. Hiervoor moet je wel eerst registreren en inloggen. Afhankelijk van uw situatie wordt bekeken voor soort schuldregeling u in aanmerking komt. Voor dit programma zijn ook enkele nieuwe diensten ontwikkeld en geďntroduceerd. Als het maar een goed bestuurder is, die kennis van zaken heeft. Geen partij politieke machtspelletjes, door ambtenaren te plaatsen op gevoelige plekken, zodat je de controle blijft houden. De stad dient bestuurd te worden door deskundigen, niet door partijbonzen.

Maar erken dan dat het huidig bestuur veel, heel veel heeft laten liggen naast dingen die ze goed hebben gedaan. Eneco heeft een beleid waar ook ik niet achter sta. De heer van Schaik is 11 jaar werkzaam geweest bij de Kredietbank. Vraag me soms af, of ze dat niet allemaal expres doen om de mensen onder druk te zetten. Met dat krediet worden alle schulden, al dan niet tegen kwijtschelding, betaald. Nam de rol van projectmanager over toen het project in zeer grote tijdsdruk verkeerde.

Neem de eerste afrit, Barendrecht afrit nummer 20. Alleen is de doelstelling van Dick niet het aankaarten van het functioneren van diensten, maar te katten naar de PvdA. Als het aan ons ligt, gaan de overheids instanties efficienter werken, zodat dit soort problemen eerder gesignaleerd gaan worden. Laat Mathijs dan met een voorstel komen, hoe hij denkt, dit probleem aan te pakken. Het maakt ook helemaal niet uit, van welke politieke partij een bestuurder is. Echt logisch en werkbaar was die situatie dus ook niet. In Prins Alexander kunnen we prima met elkaar overweg.