Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Bij testament kan worden bepaald dat deze meer verkrijgt dan zijn gewone erfdeel.

Testament Bij testament kan worden bepaald dat deze meer verkrijgt dan zijn gewone erfdeel. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de echtgenoot. Ook kunt u door het maken van een testament erfgenamen meer laten verkrijgen dan zij zouden verkrijgen volgens de wettelijke regels.