Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Bij testament kunnen zij elkaar wel als enig erfgenaam benoemen.

Geldig Testament TestamentenWanneer iemand overlijdt, wijst de wet in alle voorkomende gevallen aan wie de erfgenamen zijn van de overledene. Wilt u daarnaast ook een fiscale besparing realiseren, dan moet u nog een stap verder gaan. En omdat veel mensen een testament maken, maar geen idee hebben wat daar nou precies in staat. Daarbij hoort ook het regelen van de begrafenis of crematie. Als de weduwe 61 jaar oud is, bedraagt haar verkrijging 120. Daarbij kunt u kiezen uit verschillende soorten langstlevende regelingen, afhankelijk van uw wensen. Zo kunt u een bepaalde erfgenaam bevoordelen of omgekeerd, het erfdeel van een reservataire erfgenaam beperken tot het minimum. Ongehuwde partners zijn niet automatisch erfgenamen van elkaar op grond van de wet. De langstlevende krijgt het vruchtgebruik van de nalatenschap. Als de weduwe 66 jaar oud is, bedraagt haar verkrijging 96.

Elaine Pagels, schrijfster van de Gnostic Gospels. Eigendom waar geen lusten en lasten van worden genoten. De laatste in het openbaar opererende gnostici waren de Katharen. Vanaf 16 jaar kan men wel al over de helft van zijn vermogen beschikken. Dit was een doorn in het oog van zowel de Noord-Franse adel als het Pausdom.