Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Bijvoorbeeld voor die nieuwe televisie of dure studie.

Lenen Voor Studenten Houdt er wel rekening mee dat naast de extra aflossing, de maandelijkse automatische aflossing gewoon doorgaat totdat het geleende bedrag volledig is terugbetaald. Bij de berekening zijn de leningen in de vorm van een prestatiebeurs niet meegeteld. De eenvoudigste manier om extra af te lossen is met Mijn Postbank. Mocht je als afgestudeerd bachelor besluiten om een dure vervolgopleiding te volgen, dan kun je een Masterlening afsluiten. De totale gemiddelde studieschuld van alle lichtingen afgestudeerden bedraagt momenteel ongeveer 7700 euro. Want die verandert in een gift als de student genoeg studiepunten heeft gehaald.