Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Breng de notaris tijdig op de hoogte van Uw bedoeling.

Het aanbrengen van zegels is vrij archa´sch en omslachtig. In een bvba met verscheidene vennoten mag een vennoot zijn aandeel niet zomaar aan iemand anders overdragen of uit de vennootschap stappen. De zaakvoerder kan de vennoten ook samenroepen telkens het belang van de vennootschap dat vereist. Bij een gewone adoptie bestaat er een aantal andere huwelijksbeletsels zo bv. Deze kan in maandelijkse schijven uitbetaald worden.

De personen die bij de oprichtingsakte verschijnen om een inbreng te doen in ruil voor aandelen worden beschouwd als oprichters. Wanneer de enige vennoot overlijdt dan worden de rechten, die aan deze aandelen verbonden zijn, uitgeoefend door de erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap. Hij zal dus een opzeggingstermijn dienen te respecteren. Om die reden moet artikel 6 worden gewijzigd zodat het Hof over redelijke termijnen beschikt. De vennootschap is echter niet gebonden indien zij aantoont dat de derde de overschrijding kende of moest kennen gezien de omstandigheden. Maar toen wij arriveerden aan het rusthuis reageerde vader niet.