Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
Daanveilingen werkt in opdracht van curatoren, banken en bedrijven.

Openbare Verkopen Curatoren Daanveilingen werkt in opdracht van curatoren, banken en bedrijven. De bewindvoerder wordt curator en verkoopt alle bezittingen ten gunste van de schuldeisers. In het algemeen eindigen 9 van de 10 surséances in een faillissement. Het bedrijf heeft een schuld aan de belastingdienst Randmeren. Concludeert de bewindvoerder dat er géén perspectief is dan eindigt de surséance onmiddellijk in een faillissement. In opdracht van die dienst vindt komende donderdag een grote executoriale verkoop plaats. In die situatie vervallen de beslagen en kunnen de preferente crediteuren hun zekerheden opeisen, tenzij sprake is van een afkoelingsperiode.

De artikelen zijn af te halen na betaling via internetbankieren. Daarnaast veilt Daanveilingen boedels van bedrijven die wegens reorganisaties de zaken opnieuw moeten inrichten of een overschot aan stoelen hebben. Een plan van aanpak met perspectief leidt tot een definitieve surséance. De foto bij dit artikel heeft meestal niets met het onderwerp te maken; het zijn foto's van onze eigen Ragdoll katten of Ragdolls die wij kennen.