Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
Dat was mijn grootste frustratie als burgemeester, die schuldenput moeten opvullen in plaats van te kunnen investeren.

Veel Schulden Twee jaar later huwde hij met Eleonora de Montmorency, maar veel zorgeloze jaren kende hij niet. In de daaropvolgende jaren woedde de oorlog volop verder en de krijgskansen wisselden voortdurend. Dat was mijn grootste frustratie als burgemeester, die schuldenput moeten opvullen in plaats van te kunnen investeren. De burgers en boeren gingen naar elkaars markten en kermissen, de adel frequenteerde elkaar tijdens feesten en partijen op hun respectieve kastelen.

Er moest, ook onder de moeilijkste omstandigheden gewerkt, gebouwd en verbouwd worden om zich te kunnen handhaven. Nu evolueert hij voor velen naar 'Dr Strangelove', de legendarische maar aartsgevaarlijke generaal uit de gelijknamige film van Stanley Kubrick. Donald Rumsfeld werd in het begin van zijn carrière als een Republikeinse Kennedy voorgesteld. In 1576, bij de Pacificatie van Gent, kwam het opnieuw in handen van de familie de Lalaing. Willem de Lalaing volgde zijn vader op als graaf van Hoogstraten. Met verkiezingen in twee ronden kan een goede kandidaat uit de boot vallen omdat hij te weinig bekendheid heeft.

Het religieuze leven kende een nooit geziene bloei. Bij een legermanoeuvre werd hij getroffen door een losbranding van zijn eigen pistool en op 11 december 1568 bezweek hij aan zijn verwondingen. In 1581 werd het kasteel door brand geteisterd, en twee jaar later werd het veroverd door de graaf van Mansfeld. Kleur is alles was een imitatie van onze voorstelling. De betrekkingen met de naaste buren in het Noorden waren meer dan goed, zelfs vriendschappelijk te noemen. Dit betekende het einde van de de Lalaing-dynastie, en het begin van een nieuw vorstenhuis. Maar dan gaat plots de geldkraan dicht en dan sta je daar.

We hebben het aan Napoleon te danken dat de burgemeester verantwoordelijk is voor de openbare orde en dus ook over politie en brandweer. Voorlopig is er echter nog niet in alle gemeenten een oplaadpunt. In 1573 werd het weer ingenomen door de Hertog van Alva. Vanaf dan kan je dus niet meer onbeperkt elektriciteit verbruiken. Rumsfeld heeft zich met een hele staf haviken omringd. Een burgemeester moet in ons systeem worden voorgedragen door de meerderheid. Dan kon je iets verwezenlijken inzake woningbouw, bijvoorbeeld.

In 1542 viel de Gelderse krijgsman Marten van Rossum met zijn benden Hoogstraten binnen. Als een adelaar lijkt het zijn beschermende vleugels vanuit de hoogte over de Vrijheid uit te strekken. In 1652 kwam vanuit het Nederlandse Boxtel de relikwie van het Heilig Bloed naar Hoogstraten, waardoor de stad een bedevaartsoord werd. Met de Vrede van Munster in 1648 was er definitief een einde gekomen aan de Tachtigjarige Oorlog. Een ander Afrika zal enkel mogelijk worden na een revolutie onder leiding van de arbeiders en jongeren, de boeren, de vrouwen,.