Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
Dat zijn zoete varianten van iets wat eigenlijk strafrechtelijk is verboden.

Stads Bank Van Lening De Amerikanen die het geopolitieke argument tot vervelens toe te berde brengen, hoeden zich er dan ook begrijpelijk voor om Mexico het lidmaatschap van de Verenigde Staten aan te bieden. Wij weten dit en we hebben ons daar al lang bij neergelegd. Iedereen die ook maar iets weet van de Europese geschiedenis, snapt dat dat onzin is. Het heeft er nooit bij gehoord, maar altijd bij gehangen. De inkomsten van de verhuur tellen bijna niet mee bij het bepalen van het bedrag dat je mag lenen, alleen je vaste inkomsten dus bedrijfswagen, maaltijdchecks. Wij hebben dat centrum niet nodig om de vrije meningsuiting te beknotten. Dus ook in die partij is alles een verplichting van liefde tot de leider.

Zij veronderstellen ook heel veel terughoudendheid vanwege de wetgever en de rechter. Pocket, Pool, Snooker, table, tafel, Leuven, Belgie , Belgium, Louvain, Minckler, Mincklerstraat, dart, bal, ball, rack, rackem, keu, pomerans, competitie, competition, competitie. Dat zijn zoete varianten van iets wat eigenlijk strafrechtelijk is verboden. Zij is die partij die altijd oneindig veel belooft, maar nooit wat heeft waargemaakt. Nu zegt diezelfde partijtop dat het weliswaar een belangrijk onderwerp blijft, maar niét belangrijk genoeg om er een regeringszaak van te maken. Eerst verkondigen dat men tegen het migrantenstemrecht is, maar wel in de regering blijven, het is een overduidelijke contradictie.

Toch was het communicatiebeleid van de partij de jongste dagen een zootje. Bij Fintro staat de persoonlijke relatie met uw Fintro-agent centraal. Opvoeding moet er hen van weerhouden dat te doen, niet de wet. Met de sluier toont de vrouw wat ze waard is als object voor de man, net zoals een prostituee zich in sensuele lingerie aanbiedt. Na al die mokerslagen hangt Steve uitgeteld in de touwen.