Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
De Bewindvoerder mag over een gemachtigde pas beschikken.

Bewindvoerder Bankpas Edoch is dit alles aan de kant geschoven door de Rechtbank Amsterdam. Als familie werden we helemaal niet op de hoogte gebracht, ook niet na herhaald daartoe verzocht te hebben, van de omvang van de schade van de betreffende tante. Gefeliciteerd met deze mijlpaal! Ik had begrepen dat er wat flinke hobbels te nemen waren, en nu is het toch maar mooi gelukt. Zij vroeg of het niet een opeenstapeling van fouten was.