Schuldeisers

Hoe je ze te vriend ťn buiten de deur houdt!

schulden
De Juridische dienst is een tweedelijnsdienst te consulteren na afspraak.

Juridische De Juridische dienst is een tweedelijnsdienst te consulteren na afspraak. Nederlands, Frans, Duits, Italiaans, Spaans en Portugees. Ook met specifieke juridische vragen rond afstuderen kan je er terecht. Het aspect van de eigen vestiging in BelgiŽ, wordt uitgebreid besproken in onze ondernemingsgids "Vestiging in BelgiŽ".

Juridische terminologie kan een ware nachtmerrie zijn voor de leek. Wanneer je advies nodig hebt over materies die het studentenstatuut overstijgen, word je de juiste weg gewezen naar de gespecialiseerde instanties bijvoorbeeld slachtofferhulp of het Centrum Algemeen Welzijnswerk. De Juridische dienst is gespecialiseerde in sociaal-juridische vragen rond het studentenstatuut. Onderhavig rapport zal zich beperken tot de afzetorganisatie via tussenpersonen.