Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
De Persoonlijke Lening heeft een vaste looptijd van minimaal 6 maanden.

Lening Bij een Persoonlijke Lening weet u vooraf hoeveel u leent en hoelang en hoeveel u moet afbetalen. Huurders kunnen wij andere, zeer voordelige rentes aanbieden. De Persoonlijke Lening heeft een vaste looptijd van minimaal 6 maanden. Het is verplicht tenminste één telefoonnummer in te vullen. De rente wordt vastgesteld aan de hand van een vast rentepercentage. Dit vijfcijferige telefoonnummer is bereikbaar binnen en buiten Amsterdam.

Aan de berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend. Kwijtschelding van de openstaande schuld bij overlijden van een van de kredietnemers voor de 75-jarige leeftijd uitgezonderd achterstallige betalingen. Achterstallige termijnen blijven gewoon verschuldigd. Bij de berekening is uitgegaan van het allerlaagste tarief dat wij exclusief aan eigen huisbezitters kunnen bieden.