Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
De Registratiekamer kon dit billijken, in weerwil van protesten van de curator.

Verkoop Curator De curator wil dit geld opeisen en aan de ruim 1400 gedupeerden uitkeren die aan Van den Berg tientallen miljoenen hebben geleend. Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Boelwerf over de verkoop en sanering van de gronden. Dit hangt volgens hem samen met zowel het bedrijf als de persoon Van Dusseldorp die het belangrijkste niet het grootste deel van haar bestand persoonlijk kent. Het bestaan van een verplichting voor het bureau op basis van de faillissementswet om het bestand aan de curator over te dragen, is niet ter beoordeling van het CBP. Het is noodzakelijk dat er een heldere uitspraak komt over het al dan niet nakomen van opt-in beloftes bij overdracht van bestanden, niet enkel bij faillissement zoals in dit geval, maar ook bij overnames. De curator heeft dus een belang, namens de crediteuren van het failliete bedrijf.

Bij een eventuele toewijzing van de eis zullen curatoren in de toekomst bestanden niet of nagenoeg niet kunnen verkopen, wellicht louter aan het bedrijf zelf dat een doorstart maakt. Het zal u niet ontgaan zijn, de Stemwijzer is weer in de lucht. De Registratiekamer kon dit billijken, in weerwil van protesten van de curator. Over deze plannen wordt op dit moment advies ingewonnen bij de Stichting van de Arbeid en de CWI. Hiermee kan online een stemadvies voor de Kamerverkiezingen van 22 november worden opgevraagd. Dus zelfs als dit wel zou zijn gebeurd, zou Broadcast Press de adressen niet zomaar mogen gebruiken gezien de gedane belofte.