Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
De Wet op het Faillissement en de Surséance van betaling.

Faillisement Wet De Wet op het Faillissement en de Surséance van betaling. Van een sluipakkoord is sprake als enkele crediteuren een aparte regeling treffen met de failliete ondernemer, ten nadele van de overige crediteuren. Ook crediteuren die niet ingestemd hebben met het akkoord zijn er dan aan gebonden. Als het faillissement na de bewaarfase niet is opgeheven wegens gebrek aan baten treedt de verificatiefase in. Ter afhandeling van het faillissement maakt de curator een zogenaamde uitdelingslijst op. De curator gaat in deze fase na of de vorderingen van de crediteuren juist zijn. Met de homologatie van het akkoord eindigt het faillissement. Het boek is verkrijgbaar bij Boom Juridische Uitgevers.

En zelfs al zou de schuldeiser tijdig geïnformeerd zijn, dan nog kan hij op grond van art. Een andere mogelijke oorzaak is gelegen in het feit dat de schuldeisers relatief weinig tijdige informatie verkrijgen. Als u de log niet ziet is het mogelijk dat deze beveiligd is met een wachtwoord. Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.