Schuldeisers

Hoe je ze te vriend ťn buiten de deur houdt!

schulden
De aansprakelijkheid van de leden van een cooperatie, die tot een in de statuten genoemd maximumbedrag beperkt is.

Beperkte Aansprakelijkheid De aansprakelijkheid van de leden van een cooperatie, die tot een in de statuten genoemd maximumbedrag beperkt is. We willen graag toestaan dat uw bedrijf of organisatie Picasa op meerdere computers gebruikt. Bij beŽindiging moet u alle kopieŽn van de Software en Documentatie vernietigen. Het heeft een in overdraagbare aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal.

De licentie die volgens deze Overeenkomst is verleend, wordt automatisch beŽindigd als u zich niet aan de hierin beschreven beperkingen houdt.