Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
De aanvrager moet ten minste 1 kind ten laste hebben.

Lening Kind Deze premie dekt meteen de hele verzekerde periode. Hoe lager het netto belastbaar inkomen, hoe voordeliger de rentevoet. De verzekering moet worden gesloten vooraleer de belastingplichtige de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt. Deze vermeerdering geldt niet wanneer de woning wordt gebouwd na afbraak van een ongeschikte woning op hetzelfde perceel. Indien het voordeliger is voor de aanvragers kan rekening gehouden worden met het gezamenlijk belastbaar inkomen van het laatste jaar dat de aanvraag voorafgaat.

De deputatie zal naar billijkheid beslissen over al de gevallen die niet bepaald zijn in dit reglement. De deputatie zal naar billijkheid beslissen over al de gevallen die niet bepaald zijn in het reglement. De borg zal een overeenkomst van afstand van loon ten opzichte van de provincie Vlaams-Brabant ondertekenen. Voor het berekenen van de intresten zullen de terugbetalingen beschouwd worden als gedaan zijnde op het einde van het jaar.