Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
De aard van de hypothecaire lening speelt als dusdanig geen rol meer als de bovenstaande voorwaarden vervuld zijn.

Deze vermeerdering geldt niet wanneer de woning wordt gebouwd na afbraak van een ongeschikte woning op hetzelfde perceel. Hoe lager het netto belastbaar inkomen, hoe voordeliger de rentevoet. Dirk De Vilder is stafmedewerker en trainer bij Outward Bound BelgiŰ. Een manuele geldschenking telkens wanneer Wim geld nodig heeft huwelijk, studies, aankoop, enz.

In dit geval beschikt Wim bij het overlijden van Dirk over een bepaald kapitaal. Maar deze cijfers geven slechts een deel van het hele Grameen-verhaal. Indien u een woning aankoopt, zijn er steeds aankoopaktekosten mee verbonden. Denk daarom goed na voor u de ene of de andere oplossing kiest. Sommige oplossingen zijn cumuleerbaar, anderen zijn definitief. De belastingplichtige moet eigenaar zijn van de woning. Dit zijn kosten die verband houden met de registratie van uw aankoopakte.

De manuele schenking is niet belastbaar en stelt Dirk in staat om Wim te helpen op het ogenblik waarop deze het werkelijk nodig heeft.