Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
De bankwereld kent een garantieregeling bij faillissement.

Faillissement Wet Voorts vroegen de leden van de VVD-fractie hoe de samenwerking tussen de Europese toezichthouders verloopt in de fase voorafgaand aan een eventueel faillissement. Maar de minimumtermijn blijft altijd een maand bedragen. Het wetsvoorstel bevat geen beleid dat buiten de werkingssfeer van de richtlijn treedt. Tijdens deze drie jaar moet de schuldenaar wel zijn uiterste best doen om zoveel mogelijk geld te reserveren om zijn schuldeisers te betalen. In het voorliggende wetsvoorstel wordt niet méér geregeld dan door de richtlijn wordt voorgeschreven. Maar ook voor de schuldeisers is deze situatie niet erg rooskleurig.

Wellicht dat dit nog tot een aanpassing van de wet leidt. De schulden van de onderneming worden dan opgenomen in de regeling. In de tweede plaats kan een cb volgens het wetsvoorstel nog slechts worden aangegaan voor een periode van maximaal 1 jaar. Met name de omschrijving van het functionele bereik van het cb zal op problemen kunnen stuiten. De bankwereld kent een garantieregeling bij faillissement.