Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
De beslissing tot intrekking van de erkenning leidt tot de stopzetting van de activiteit inzake het bemiddelen bij schulden en dit uiterlijk op de werkdag die volgt op de dag van de kennisgeving.

Bij Schulden Interessant is dat naar aanleiding van dit project een educatieve quiz werd samengesteld, die met succes op de opleidingsmomenten werd uitgetest. Gerechtsdeurwaarders verlenen een brede waaier aan diensten.